POVÍDÁNÍ O MÍSÁCH


Můžeme se podívat na onemocnění, jako na formu disharmonie


Není orgánových systémů v těle, které by nebyly ovlivněny zvukem,
hudbou nebo vibracemi.
PlatonLéčení a harmonizace zvukem byly známy již v dávných civilizacích. Jedním z těchto míst byl i Egypt, 

kdy se v pyramidách používaly zvukové vibrace k zvýšení vlastní energie, 

dosažení vyšších sfér vědomí a duchovního poznání. 

Tato znalost sahá až do dávné Atlantidy. 


viz. dokument od 13 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=6db_oVteY1k


Tato zapomenutá metoda se znovu vynořuje na počátku věku Vodnáře,

 aby byla nápomocna k zrychlenému 

duchovnímu vývoji lidstva a jeho kvantovému posunu na vyšší úroveň vědomí. 
Křišťálové mísy jsou vyrobeny z 99,9 % krystalického křemíku ( SiO2 ), který se vyskytuje přirozeně v 
přírodě ve formě krystalického křišťálu.


Naše těla jsou také krystalické struktury a obsahují křemík jako jeden ze základních stavebních kamenů našeho těla.


Křišťálové mísy vytváří silné oscilující silové pole, které nás hluboko prostupuje do úrovní všech našich těl

(fyzického, emocionálního, mentálního, duševního a duchovního).


 Očišťují, harmonizují nás a zvyšují tím vitální energii.Každý orgánový systém v těle, je ovlivňován zvukem, hudbou nebo vibracemi.


Na fyzické úrovni působí na krystalické struktury křemíku. Vibrační energie křišťálových mís rezonuje ve 

společné afinitě (vzájemném vztahu) s naším tělem a proniká hluboko do měkkých tkání, 

kde nás léčí na buněčné úrovni.


Vrací tak náš organizmus zpět do rovnováhy a harmonie potřebné k správnému fungování těla a jeho samo regeneračnímu mechanizmu.    


Frekvence, vibrace a zvuky působí léčivě na naše tělo, protože ovlivňují geometrické vzory a organizaci

 buněk a živých systémů viz odkaz.
Zvuk vede posluchače do Alfa, Theta a Delta vln, kdy je mysl a tělo velmi vnímavé k léčení a hlubinné relaxaci. 


V těchto úrovních jsme díky vnitřnímu klidu, přístupní transformačním procesům, které umožňují 

provádění změn v našem vědomí a fyzickém těle.


Vibrace mís také působí pozitivně na naše jemnohmotná těla, kde na úrovni 

(mentální, emocionální, duševní a duchovní) 

pomáhají odblokovat, vyčistit a pozitivně napravit naše vědomé a podvědomé bloky, 

které jsou v nás 

uloženy a ovlivňují naše chování a životní situace.


Účinky křišťálových mís umí působit na  DNA v hlubších úrovních těla i duše.
Tóny generované křišťálovými mísami jsou jedny z nejčistších a nejúčinnějších zvuků co existují.

Vytváří vibrace a zvuky, které námi prostupují, zvedají naši frekvenci a propojují nás s vyššími sférami
 univerzálního vědomí.


Po zvukové terapii Křišťálovými mísami se lidé cítí zbaveni napětí, volněji a lehčí. 


Mají pocit pohody a harmonie. 


Léčení zvukem je výborný způsob jak se očistit, obnovit, relaxovat a zvýšit pozitivní a vitální energii.