Na nové speciální webové stránce nabízíme další Terapeutické hudební nástroje, 

které používáme při naší muziko-terapeutické praxi.


Tyto nástroje jsou pečlivě prověřeny našimi terapeutickými zkušenostmi. Stránku můžete navštívit 

pod tím to odkazem: