Metodika Hlubinné harmonizace


Podle metodiky Hlubinné harmonizace se lidé učí léčit (se) na základě poznání vesmírných zákonitostí a univerzálního působení zvukové a barevné vibrace.

Všechny metody Hlubinné harmonizace jsou plně funkční a aplikovatelné na kohokoliv.

Autorkou metody je Mgr. Hana Antonínová.


Slovo autorky o metodě

Metodika Hlubinné harmonizace vznikala několik let na základě vlastní harmonizační práce na sobě. Úplně na začátku sebepoznávání stálo otevření vlastního duchovního vědomí, což přineslo i zrychlení všech dějů kolem nás, a s tím nutnost chápání důvodů vlastní existence. Začaly přicházet informace z Univerzálního vědomí a všechno ostatní ustoupilo stranou. Jakmile člověk zažije naplněnost duchovního zážitku, pochopí, že to je jeho pravý svět a všechno, co se kolem něho děje ve hmotě, je už jen odrazem jeho vnitřního světa a realizace stavu jeho nitra do hmoty. Podle toho v čem žije a jak žije může pochopit fázi svého vývoje. Vždycky existuje způsob jak najít svou ztracenou rovnováhu a smysl svého bytí. My jsme velice univerzální způsob našli ve zvuku a zanedlouho také v barvě. Zvuková a barevná vibrace vytváří transformační vlnu, která přináší pozitivní proměny.

Tato unikátní harmonizační metoda je cyklická:

1) umí uvolnit vědomé bloky - od strachů, emočních nánosů z převzatých zátěžových programů a neosobních vzorců chování až po uvolnění emocionálních bloků mentálního těla, které zatěmňují mysl,

2) umí řešit i podvědomé bloky - zátěžové pocity, které mnohdy člověk považuje za pocity vlastního srdce, a které ho svádí z pravé cesty.

Metody Hlubinné harmonizace vedou až ke změně biokrystalické struktury - zcelení ochranného světelného obalu éterického těla a překódování genetických informací, což je fáze uzdravení fyzického těla.

Jednotlivé metodické stupně souvisí s určitými úrovněmi poznání, které otevírá nové obzory a pochopení svých vlastních světů. S každým posunem se otevírají další možnosti seberealizace a také nové zátěže k řešení. Proto se jedná o řetězec metod, které se mohou nekonečně opakovat, a zároveň dovést člověka až do absolutního nitra. V tom je člověk na takové úrovni poznání sám sebe, že se dokáže harmonizovat automaticky, a žádné vychýlení ze svého středobodu ani jiné selhání už není možné. Stabilizuje se ve stavu vlastní absolutní rovnováhy, je zdravý, spokojený a naplněný. Předává nabyté zkušenosti a plně se seberealizuje. Toto je cílem celé metodiky Hlubinné harmonizace.


ZÁKLADNÍ MYŠLENKY METODY:

https://www.hlubinnaharmonizace.com/l/zakladni-myslenky-a-metody/


METODIKA:

https://www.hlubinnaharmonizace.com/l/metodika-hlubinne-harmonizace/


SKRIPTA HLUBINNÉ HARMONIZACE:

https://www.hlubinnaharmonizace.com/skripta-hlubinne-harmonizace/


Více informací na: